Go to ...

RSS Feed

23.07.2024

КРИЗА


Криза е и е нужно да спазваме правилата.
Това обаче не измества правото ни да искаме отговори, да не мълчим за безобразията и да отстояваче правото си на здраве и живот.

МС начело с Борисов изглежда загрижен, но не е ли закъснял?Защото създадените на килограм агенцийки и службички май само са получавали заплатки.

Със Закона за защита от бедствия са регулирани задълженията на МС за изготвяне разработването и изпълнение на редица стратегически документи за такива ситуации.

ИМА ЛИ И АКО НЕ ЗАЩО:

1.Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия;

2.Национална програма за намаляване на риска от бедствия и годишните планове,

3.Национален план за защита при бедствия,
Национална система за ранно предупреждение и оповестяване

СЪЗДАДЕНИ ЛИ СА В КАКЪВ СЪСТАВ:

1.Съвет за намаляване на риска от бедствия.

2.Национален щаб с поименно определени ръководител и членове: министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни заместници и други, представляващи институции, които имат задължения за изпълнението на Националния план за защита при бедствия.

3. Междуведомствена информационна група за извършване на информационна дейност.

4.Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия

5.Специален фискален фонд.

ИЗПЪЛНИЛИ ЛИ СА КОНКРЕТНО РАЗПИСАНИТЕ В ЗЗБ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КОНТРОЛНИ ПРАВОМОЩИЯ :

1.Министър- председателя
2.Министерски съвет
3.Министърът на отбраната
4.Министърът на финансите
5.Областните управители
6.Кметовете

КАКВО ОТ УРЕДЕНОТО В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ Е СВЪРШЕНО?.КАКВИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СА ВЗЕТИ?.ПОЛУЧАВАЛ ЛИ Е И КОЙ ЗАПЛАТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.?
В състояние на бедствие законът дава възможност запаси, съхранявани като държавни или военновременни да се предоставят БЕЗВЪЗМЕЗДНО на болници, социални домове и др.Това става с решение на МС.
Защо в състояние на световна епидемия, през февруари .2020г. Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси продаде на безценица на стокова борса хиляди бройки медицинска литература , лекарства и консумативи, от които 500 апарата за белодробна вентилация и изкуствено дишане на цена от 108 до 137лв.?????
Какво се е случило с тази апаратура и дали няма да се препродаде прескъпо?
Кой упражнява контрол?

Някак си не вярвам на мимиките на Борисов, Горанов, Дончев , Танева….гротескни са и лицемерни.

 

 

 

 

 

 

 

Румяна Ченалова

юристка – съдия наказателен състав

 в Софийски Градски Съд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *