Go to ...

RSS Feed

23.07.2024

Archives for 31.03.2020

ЖАЛБА ДО ВАС

ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТАТИВЕН СЪД Срещу Заповед № РД-001-168/30.03.2020г. на Министъра на здравеопазването         ЖАЛБА   oт Емил Христов Величков председател на сдружение с идеална цел в обществена полза Български Общо Народен Съюз (БОНС) със седалище и адрес на управление: гр.София, бл.315, вх.Б, ет.5, ап.24, gsm:088/9223773, emilhristovvelichkov@abv.bg;     Госпожо/Господин Председател,   обжалвам