Go to ...

RSS Feed

19.04.2024

Archives for 28.03.2020

ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА КОНСТИТУЦИЯТА

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. по съдържанието си е смесица от ограничителни мерки и мерки за защита при бедствия. Този подход е неправилен и причината се корени в неразбирането или изопачаването на понятието „ извънредно положение“.Този термин се използва в