Go to ...

RSS Feed

19.04.2024

БЪЛГАРСКОТО ЗЛАТО


Един разговор с проф.Вълко Гергелчев, създал последната карта на златните и сребърни пояси в България и т.н.златен триъгълник.
Според него България е една от най- богатите на злато държави в Европа и единствената със 166 типа полезни изкопаеми в ПРОМИШЛЕНИ количества.
В същото време националната служба по геология е закрита.

Първоначално находището в Челопеч се експлоатира от испанска фирма при 35%българско акционерно участие.Фирмата е внесла инсталация за отделяне на арсена, която обаче не се използва.
Първият концесионен договор предвижда 400т годишен добив на руда .Впоследствие , когато българската държава сключва договор с международната минна компания със седалище в Канада „Дънди Прешъс Металс“ този добив се увеличава на 1 млн тона, а през 2006 – 2007г. – на 3 млн тона.

През 2007г. в резултат жалба на 27 български геолози този добив се ограничава от ВАС на 1 млн тона.
Въпреки това през 2019г. е добита 2 млн 200х. тона руда в Челопеч.
КОНТРОЛ НЯМА.
Канадците отчитат съдържание на злато 3,96гр на тон злато, а след обогатяване – 2,96гр.Според проф.Гергелчев това е абсурдно, тъй като след обогатяване на рудата златното съдържание се повишава 20пъти.
Намалява се / по документи/ количеството златни запаси.
Концесионната такса е престъпно ниска .В Германия ии Испания тази такса е 30%, , в Индия – 45%.В България при правителството на Костов таксата е 1,5%, при Л.Шулева – 0,75%, при Станишев – 2 -3%, но не повече от 8%.Реално обаче „Дънди Прешъс Металс“ плаща 1,5%.

Българската държава не контролира и не знае реално какви количества златоносна руда се добива и безотговорно приема отчетените количества, върху които се начислява нищожна концесионна такса.При рудодобива се извличат над 40 компонента , много от които много скъпи, което не се отчита и плаща.
Общата загуба според проф.Гергелчев е 20- 30 млрд лева за периода от 10години.За тези години той е уведомявал всички български премиери.

КОЙ ОТ ГЛАВНИТЕ ПРОКУРОРИ СЕ ЗАИНТЕРЕСУВА ОТ ТОЗИ ГРАБЕЖ?!
Това е класически случай на безстопанственост.Вместо за пореден път прокуратурата да прави вече безмислени проверки на приватизацията, по- добре да образува проверки и досъдебни производства за тези престъпления, а правителството да прекрати договорите.И ако упорито не го правят от 2007г ЗАЩО ЛИ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Румяна Ченалова

юристка – съдия наказателен състав

 в Софийски Градски Съд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *