Go to ...

RSS Feed

14.06.2024

Archives for 12.02.2020

ШАХ И МАТ

На 02.08.2019г.с пар.39 ал.3 от ДЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, НС приема, че след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за членове на Европейския парламент