Go to ...

RSS Feed

19.04.2024

Наука и Образование

ИМАЛО ЛИ Е ФАШИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ?

дисциплина „Нова Българска история“ на тема: Историята в епохата на социализма и демокрацията Историята се пише от победителите, както е казал Антон Дрекслер! Тази крилата фраза е неоспорима аксиома и до ден днешен. До 1989 година България беше Народна Република, а след това Републиката престана да бъде народна. Преди 1989 година имаше един учебник по

ДИПЛОМНА РАБОТА

  Софийски университет “Св. Климент Охридски“ Исторически факултет   ДИПЛОМНА РАБОТА   на: студент Емил Христов Величков №70039 специалност:магистърска програма „Образованието по историяв средното училище“   София 2019   Ценностната система, като фактор в методиката на преподаване и възпитание в часовете по история   Съдържание: Встъпителна част – актуалност на темата: Теоретичен обзор на възпитателната

АБСУРДЪТ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО

Простотията шества победоносно из Територията, особено в образователните институции. Всеизвестен факт е какви неграмотници излизат от училищата. Като вината не е само на учителите. Всеки български родител живее с убеждението, че е родил съчетание между Наполеон и Ломоносов /е, стига разбира се, да знаят кои са те/ и също така са убедени, че големият лош

ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ!

Възпитанието! Възпитание на отношението, възпитание на чувствата, възпитание към другите и най-вече – възпитание към себе си. Онова на първо място усещане, което или го имаш или го нямаш, как да постъпиш правилно и твърдата убеденост да не допуснеш да нараниш никого заради своите думи и постъпки. ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ!  Ако те липсват – всичко

ПРАВНИТЕ РАМКИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО В УЧИЛИЩЕ

ПРАВНИТЕ РАМКИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО В УЧИЛИЩЕ          Училищната среда както впрочем и цялото общество се характеризира с такива тревожни явления, като занижаване на моралните изисквания към човека, моралният индеферентизъм във въпросите на човешките отношения, духовна празнота, ориентация към материално благополучие и удоволствия на всяка цена, агресия, жестокост, правонарушение, песимизам, наркомания, алкохолизъм и тем подобни. Това

Проблем във висшето образование

Да получиш висше образование в България вече не изглежда престижно. Направо не е за вярване как преди 10-15 години за едно място имаше по няколко кандидати, а за определени специалности (медицина, право) – по няколко десетки. Сега университетите чакат трето и четвърто класиране, за да наберат желаещи, за да запълнят бройките си. Причините за това