Go to ...

RSS Feed

23.07.2024

ОТАН – НАТО – „ОТБРАНИТЕЛНИЯ“ АЛИАНС!


Румяна Ченалова

Председателят на военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер заяви, че Северноатлантическият алианс не е във война с Русия на територията на Украйна, доставките на западни оръжия и финансовата помощ от ЕС и САЩ не са знак за такъв статус, но това може да се промени в случай на нападение срещу член на защитния блок.
Какво обаче казва чл.1 от Североатлантическия договор :
„Страните по Договора се задължават в съответствие с Устава на ООН да уреждат всеки международен спор, в който могат да се окажат въвлечени, с мирни средства и по начин, който да не застрашава международния мир, сигурност и справедливост, и да се въздържат в международните си отношения от заплаха със сила или употреба на сила по какъвто и да е начин, несъвместим с целите на ООН.“
Как тогава доставките на западни оръжия могат да се съвместят със забраната да ползват заплаха със сила или употреба на сила по какъвто и да е начин?
Конфликтът Русия – Украйна не е конфликт с НАТО и активното му и признато участие чрез осигуряване на офицери и доставка на оръжия е грубо нарушение на задължението да уреждат всеки международен спор, в който могат да се окажат въвлечени, с мирни средства и по начин, който да не застрашава международния мир, сигурност и справедливост.
Докато не са налице условията на чл.5 от договора България няма задължението „ да окаже помощ на нападнатата страна или страни по Договора, като незабавно предприеме, индивидуално и съгласувано с останалите страни по Договора, такива действия, каквито смята за необходими, включително употребата на въоръжена сила, за възстановяване и поддържане на сигурността в Северноатлантическата зона.“
Съгласно чл.11 от договора изпълнението му се осъществява в съответствие с конституционните процедури на съответната държава – членка.
Как българската Конституция урежда въпроса ?
Съгласно чл. 84 от Конституцията НС решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир;разрешава изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната, както и пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея;обявява военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част от нея по предложение на президента или на Министерския съвет;
Съгласно чл. 100 президентът обявява обща или частична мобилизация по предложение на Министерския съвет в съответствие със закона, както и обявява положение на война при въоръжено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения, военно или друго извънредно положение, когато Народното събрание не заседава. В тези случаи то се свиква незабавно, за да се произнесе по решението.
В момента НС е разпуснато, а изпълнителната власт се осъществява от служебно назначен кабинет.
Според чл.24 от Конституцията външната политика на Република България се осъществява в съответствие с принципите и нормите на международното право. Основни цели на външната политика на Република България са националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен ред.
В момента България е обвързана в международната си политика от правилата на Устава на ООН, както и има задължението по чл. 1 от Североатлантическия договор – да не се намесва в конфликта Русия – Украйна и да прави всичко възможно да съдейства за мирно уреждане на конфликта.
Не да изпраща оръжия и боеприпаси пряко или не пряко на една от воюващите страни.
Да се присъединява към икономическите санкции само ако това не противоречи на чл.24 от Конституцията.Държавата има задължения по международните договори, но на първо място има задължения към своите граждани – да защитава националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани.
В резюме :
Действията на българската държава по казуса Русия – Украйна не са в изпълнение на задължения по международен договор.Изпращането на оръжия дори е в нарушение на Североатлантическия договор. Криворазбраната лоялност към НАТО и ЕС на практика и в нарушение на Конституцията поставиха в опасност националната сигурност , независимостта на страната, благоденствието на българските граждани.
Сега властта е в президента и няма никаква пречка България да обяви неутралитет. Това би съответствувало на изискванията на Устава на ООН и чл.1 от Севороатлантическия договор.
Само че…иска се много сила и смелост. Иска се национално отговорна позиция. Иска се решимост да не служиш на господар, а на народ – каквато и да е цената. Иска се жертвоготовност.
Иска се когато сложиш на везната поста си и добруването на България да знаеш кое е безценно.
И не ми говорете, че политиката е сложно нещо и не я разбирам.
Разбирам със сигурност какво е чест.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *