Go to ...

RSS Feed

23.07.2024

НЕДОСЕГАЕМИТЕ


Поредният правен абсурд на Борисов ГЕРБ и Обединени патриоти чрез промени в НПК и ЗСВ:
1.Да отпадне режима за реализиране на наказателна отговорност на председателите на ВКС и ВАС, като остане само за Главния прокурор.
Според Борисов Венецианската комисия имала възражения по еднаквата подсъдност“ на тримата големи.За да изпълни препоръките, Борисов , ГЕРБ и ОП решават да отпадне наказателната отговорност на председателя на ВКС и ВАС.
Очевидно под “ подсъдност“ Борисов разбира правилата за реализиране на нак. отговорност.
Питам се глупави ли са или безгранично нагли?!
Тази препоръка на Венецианската комисия има съвсем друг смисъл и касае начина за започване и приключване на производството по отстраняване и започване на наказателно производство срещу всеки от тримата големи- по предложение на мин. на правосъдието или всеки трима от ВСС.Рещението се взима от Пленума на ВСС с квалифицирано мнозинство.Така заложено, при сегашната структура на ВСС е невъзможно да започне нак.производство срещу Главния прокурор и той ОСТАВА НЕДОСЕГАЕМ.

2.Създават Инспекторат ПРИ ВКП, чийто председател ще разследва Главния прокурор, без да му докладва.

Сега да видим:
Избира го прокурорската колегия във ВСС , спрямо която Главния прокурор според Борисов и Кирилов няма никакво влияние…
Инспектората се създава в структурата на ВКП, което също според титаните на правната мисъл няма значение.
Прокурорът, който ще разследва Главния прокурор нямало да му докладва, което било форма на независимост….

Според Борисов чрез тези законодателни промени се затварял кръга от поети ангажименти към председателя на ЕК.

Според мен това е поредната правна безмислица утвърждаваща недосегаемостта на Главния прокурор.
Това е поредната нагла проява на безцеремонно властване на некомпетентни, високомерни и неморални същества, вкопчени във властта и ползите и, както ги разбират.
Това е опит да останат на върха на държавата, ясно съзнавайки тътена и тласъците от започнало разместване на пластовете под пирамидата на властта.
Това е плод на страха им от наближаващото възмездие, което със сигурност няма да ги отмине.
Това е подигравка с нас и пренебрежение към принципите на правовата държава.
Това е краят им….

 

 

 

 

 

 

 

Румяна Чаналова

юристка – съдия наказателен състав

 в Софийски Градски Съд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *