Go to ...

RSS Feed

14.06.2024

Archives for 19.06.2019

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРАВЕН ТЕКСТ

Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие „Анадолската конвенция„ В своите 81 члена и 6 приложения към тях, конвенцията застъпва проблема с домашното насилие и насилието над жени. Определя структури и органи, които да следят за изпълнението и характеризирането на конвенцията в унисон с националните законодателства.