Go to ...

RSS Feed

19.04.2024

Archives for 09.05.2019

ДЕН НА ПОБЕДАТА, ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ

Днес е паметна дата в историята на Европа. И без значение на интерпретациите, е безспорно, че 9 май 1945 година обръща хода на историята не само на Европа, но и на света. Размества се историческата и политическа карта на света. Но гледайки днешния ден, се убеждавам, че човечествтото никога няма да се поучи от историята.