Go to ...

RSS Feed

19.04.2024

Archives for 22.03.2019

Б О Н С

«ᴥ» От 18.05.2020 г. „БЪЛГАРСКИ ОБЩО НАРОДЕН СЪЮЗ – БОНС“ се представлява от: Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯОбласт: София (столица), Община: СтоличнаНаселено място: гр. София, п.к. 1000р-н Възражданебул./ул. ул. Лавеле № 32 Органи на управление Начин, по който се определя мандатът: Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от