Go to ...

RSS Feed

20.05.2024

Archives for 14.01.2019

Д Е К Л А Р А Ц И Я

                         ДЕКЛАРАЦИЯ   Относно ескалацията на етническо напрежение в българското общество            Настоящата декларация има за предназначение да изложи позицията на сдружение „Български общонароден съюз“ относно една от най-дълбоките линии на разделение в българското общество, а именно ескалацията на етническо напрежение.          Изрично