Go to ...

RSS Feed

23.07.2024

ФАШИСТКИЯ ВИРУС


На времето нацсистите вкарваха хората в газовите камери, обяснявайки им че това са душове за дезинфекция!

Дали не се движи в същата посока днешната световна буржоазия, разигравайки кампанията с т.н. «коронавирус»? Събитията сочат, че именно в тази посока.

ИЗОСТРЯНЕ НА КРИЗАТА В КАПИТАЛИЗМА

Финансовия капитал повсеместно преминава към своята фашистка форма на диктатура. По този начин той се опитва да преодолее поредицата от кризи, всяка от които е по-тежка от предходната. И всеки път преди такава криза се оказва, че са произведени прекалено много стоки, много повече от това, което може да се реализира, т. е. да се продаде за пари. Но стоките не могат да се реализират не защото потребностите на обществото са задоволени, а защото основната маса хора няма финансовата възможност да закупи стоките от които се нуждае! По време на криза стоки има в изобилие, но цените им не падат! В същото време все повече сфери и фирми затварят или съкращават производството. Малкия и среден бизнес масово се разорява и пролетаризира. Безработицата започва да нараства лавинообразно. Доходите на населението се замразяват или съкращават.  Така след «кризата» идва «депресията», когато многото залежала стока постепенно започва да се реализира, а предприятията отново постепенно заработват и това се повтаря с все по-голяма и учестена цикличност, защото липсва достатъчно платежоспособно търсене, т. к. работническата класа и целия трудов народ нямат пари, за да си купят всичко това, от което имат необходимост. Това означава, че реализацията на стоки отново влиза в задънена улица, и отново избухва тежка криза.

Световния капитал иска да отсрочи своята смърт и да изплува от създалото се положение. За това той използва всички мислими и немислими до момента методи:

  • в това число организиране на световна епидемия – създадена с помощта на Световните СМИ, държавните апарати и дори с помощта на действително биологично заразяване на народните маси
  • най-важното е че капитала вижда нарастващото революционно движение в света и започва да взима мерки за неговото отслабване и забавяне. За тази цел най-подходяща е политиката на въоръжен, тотален и всеобщ терор!
  • борбата с работническата класа изисква тя да бъде разделена на по-малки групи, не само на отделни държави, но и на още по-малки административни и социални групи

Именно тези и други цели преследва днешната буржоазия преминавайки плавно към фашистка диктатура: борба с революцията и получаване на максимална печалба!

Следва продължение…

Статията е подготвена съвместно с интернационалната група:

юрист, историк, педагог, общественик

председател на БОНС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *