Go to ...

RSS Feed

23.07.2024

КОВИД – МЕРКИ


Въвеждането на ковид- мерки и в частност изискването за носене на маски на открито е действие на изпълнителната власт, скрепено със съответни санкции при неизпълнение.
За да е законосъобразно обаче не е достатъчно да е вписано в закон.Всяка законова разпоредба трябва да отговаря на изискването за обществено – оправдана необходимост и да не противоречи на Конституцията.
Това може да се реализира както от определени в ЗКС субекти чрез инициране на производство пред КС, така и от ВСЕКИ санкциониран български гражданин при обжалване на акта, с който е наложена санкция / глоба/ пред съда.
По силата на непосредственото действие на разпоредбите на Конституцията (чл. 5, ал. 2) всеки гражданин и всяко юридическо лице може да се позовава на основния закон в защита на своите права и законни интереси.
Разпоредбите на заварените закони и други нормативни актове по силата на §3, ал. 1 във връзка с чл. 5, ал. 2 се прилагат само ако не противоречат на Конституцията.
Позоваването на Конституцията в един спор в областта на гражданското, наказателното, административното или някакъв друг клон на правото НЕ ИЗИСКВА специален процесуален ред за разрешаването му. Решението по такъв спор няма да има общозадължителна сила, а ще породи действие САМО за конкретния случай / решение №10/6.10.1994 г. на Конституционния съд по к.д. №4/1994 г./
Това е точният смисъл на чл.5, ал.2 от Конституцията, установен от Конституционния съд, и на основание чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията и чл.14, ал.6 от Закона за Конституционен съд всички държавни органи, юридически лица и граждани са длъжни да разбират и да прилагат тази конституционна разпоредба точно в този и само в този неин смисъл.
Конституционните ни права :
Чл. 28.
Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.
Чл. 29.
(1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.
(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.
Чл. 52.
(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.
(4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.
За да се установи , че налагането на ковид – мярката нарушава основни конституционни права е нужно да се докаже , че мярката не защитава здравето ни и/или представлява мъчение, жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и медицински, научни или други опити без доброволно писмено съгласие.
Отговори на тези въпроси могат да дадат само специалисти в съответните области под формата на експертно заключение.
Например :
1.Как се разпространява ковид – вируса и с каква продължителност и при какви условия преживява върху различни повърхности, като за целта се представят изследвания и изводи на сертифицирани научни общности.
2.Какъв е процента на починали от ковид-19 без придружаващи заболявания спрямо общия брой на населението, поотделно за всяка възрастова група, спрямо регистрираните носители на вируса, спрямо лекуваните от ковид без придружаващи заболявания в здравни заведения
3.Какъв е процента на регистрираните носители на антитела спрямо населението на България, спрямо общо регистрираните, спрямо лекуваните в здравни заведения болни с ковид-19 без придружаващи заболявания
4.Да се определи процента точност на изследването на всеки от ползваните тестове.
5.Да се посочи начина по който структурата на всяка от продаваните в търговската мрежа маски препятства възможността за проникване на вируса и заразяване
5.Влияе ли и по какъв начин носенето на маска върху общото физическо и психическо състояние
6.Съществуват ли неопровержими, утвърдени от СЗО медицински доказателства и изводи , че носенето на маска изключва или намалява мин.50% вероятността от заразяване и може ли , при отрицателен отговор, да се приеме, че такава санитарна мярка е медицински, научен или друг опит .
И т.н.
Въпросите са примерни и в никакъв случай изчерпателни.

юристка – бивш съдия наказателен състав

 в Софийски Градски Съд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *