Go to ...

RSS Feed

14.06.2024

Archives for 12.07.2019

ДИПЛОМНА РАБОТА

  Софийски университет “Св. Климент Охридски“ Исторически факултет   ДИПЛОМНА РАБОТА   на: студент Емил Христов Величков №70039 специалност:магистърска програма „Образованието по историяв средното училище“   София 2019   Ценностната система, като фактор в методиката на преподаване и възпитание в часовете по история   Съдържание: Встъпителна част – актуалност на темата: Теоретичен обзор на възпитателната