Go to ...

RSS Feed

23.07.2024

ДВОЕН АРШИН


Има бърз и лесен начин да се направи съдебна реформа:

1.Прокуратурата преминава в изпълнителната власт / както е в много европейски държави/ , като е подчинена на Министъра на правосъдието.

2.ВСС и Инспектората към него се избират пряко от съдии.Това ще осигури независимост на съдебната система.

3.Възстановява се отменената /обявена за противоконституционна/ през 2006г. разпоредба на чл.129 от Коституцията, според която за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт, председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се освобождават от президента на републиката по предложение и на една четвърт от народните представители, прието с мнозинство две трети от народните представители.

Разбира се, необходими са и много други промени, но като първа стъпка ще е достатъчно.

П.П. Текстът на чл.129 от Конституцията е обявен за противоконституционен, защото нарушавал принципа за разделение на властите.
Какво по тежко нарушение на този принцип от факта, че половината от членовете на ВСС и всики членове на Инспектората се номинират от политически партии и избират от Народното събрание!
Аршинът май е двоен….

 

 

 

 

 

 

 

 

Румяна Чаналова

юристка – съдия наказателен състав

 в Софийски Градски Съд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *