Go to ...

RSS Feed

19.04.2024

Archives for 09.04.2019

СОЦИАЛНИЯТ ИНЖЕНЕРИНГ НА МАФИЯТА

Много хора ми пишат на лични съобщения и питат, питат…защо спим? Защо не се вдигаме срещу това безумие и срещу престъпността? Защо търпим това? Аз също съм се питала. И разбрах отговорът, но изобщо не ми харесва. Според мен кукловодите насочиха медиите, политолозите, социолозите и прочие мислители, към една задача: Да убедят българите, че са

ЗАКОНЪТ ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА

Законът против корупцията въведе несъществуващата в Директива 2014/42 възможност за конфискация на имущество без влязла в сила присъда.Вече в три производства, заведени по този закон съдиите направиха преюдициални запитвания до съда в Люксембург, защото българската интерпретация е в противоречие с идеята , принципите и правилата на Директивата. След намесата на Върховния касационен съд, българските законотворци