Go to ...

RSS Feed

23.07.2024

ПОЛЕЗНО ЧЕТИВО ЗА ПРОТЕСТИРАЩИ


Извадка от Закона за събранията, митингите и манифестациите:

Чл. 5. Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на денонощието освен в часовете от 22 до 6 часа.

Чл. 6. (1) В събрания, митинги и манифестации не могат да участвуват граждани, които: 
1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които може да се използуват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;
2. са в очевидно пияно състояние;
3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.

(2) Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на събранието, митинга или манифестацията.

Чл. 7. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) (1) Събранието или митингът може да се провежда на открито или в закрито помещение. 
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Събрание, митинг или манифестация не може да се провежда в обозначената зона около сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет, както и в непосредствена близост до военни обекти.

(3) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Обозначена зона е зоната за сигурност около сградите по ал. 2, която обхваща не по-малко от пет и не повече от двадесет метра от съответната сграда. Обозначената зона може да се определя за всеки конкретен случай по предложение на администрацията на органите по ал. 2, след съгласуване с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, и се утвърждава от кмета на Столична община, за което се уведомява организаторът на събранието, митинга или манифестацията.

Кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че: 
1. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани.

КАКТО ВИЖДАТЕ, НА ПРАКТИКА ДЪРЖАВАТА СИ Е ПРИЕЛА ЗАКОН, С КОЙТО ДА НЕ ВИ ПОЗВОЛИ С НИЩО ДА Я ЗАСТРАШИТЕ.

И СИ СПОМНЯМ ЕДНА МИСЪЛ ОТ „ШОГУН“: НЯМА НИКАКВО ОПРАВДАНИЕ ДА ТРЪГНЕТЕ СРЕЩУ ГОСПОДАРЯ СИ….ОСВЕН АКО НЕ ПОБЕДИТЕ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Цонева Гунчева – e адвокат

завършила Право в ПУ „Паисий Хилендарски“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *